Què és el CIC

El Consell dela Informació de Catalunya (CIC) és l’òrgan dela Fundació encarregat de resoldre les queixes adreçades per la presumpta lesió dels principis reconeguts en el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya comesa per un professional de la comunicació o per un mitjà de comunicació que desenvolupi llur activitat informativa en el territori de Catalunya.

Igualment, el Consell dela Informacióde Catalunya promou i defensa l’ètica professional, donant directrius i respostes a les preocupacions ètiques que sorgeixin de la societat; i dóna opinió sobre la conducta ètica del periodistes en l’exercici de la seva professió.

El CIC és un òrgan col·legiat composat per persones físiques de solvència i autoritat moral reconeguda. Els consellers exerceixen les seves funcions amb total independència personal i professional de criteri i voten en consciència amb criteris exclusivament ètics.

En l’exercici de les seves funcions, el CIC aprova resolucions que vincularan a les parts que voluntàriament acceptin l’arbitratge de la Fundació.

Presentació de les queixes

 Qualsevol persona física o jurídica pot presentar un escrit de queixa per la presumpta lesió comesa en un mitjà de comunicació dels principis reconeguts al Codi Deontològic.

En el cas de mitjans de comunicació escrits, la queixa ha d’especificar les dades personals del demandant i de l’entitat que representa, si s’escau, el mitjà de comunicació per mitjà del qual s’ha ocasionat la presumpta lesió i el principi o principis deontològics que consideri vulnerats amb una breu descripció dels fets, les consideracions i, si s’escau, les proves en que es fonamenti la pretesa transgressió i una fonamentació de la queixa de caràcter ètic.

En el cas de mitjans audiovisuals, en l’escrit de queixa s’haurà d’especificar la data del programa i una breu descripció del mateix, indicant les parts que es consideri que han vulnerat presumptament els criteris del Codi Deontològic, el principi o principis deontològics suposadament vulnerats amb una breu descripció dels fets, les consideracions i, si s’escau, les proves en que es fonamenti la pretesa transgressió i una fonamentació de la queixa de caràcter ètic.

El termini de presentació una queixa caducarà als dos mesos naturals des de que s’hagi produït el motiu de la mateixa. No obstant, en casos especials, la presidència podrà admetre  una queixa, prèvia justificació de la demora per part del denunciant.

Informació sobre com presentar una queixa 

 

La Fundació Privada Consell de la Informació de Catalunya és una entitat sense afany de lucre constituïda per la manifestació de voluntat del seu fundador, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, i està subjecta a la legislació dela Generalitatde Catalunya, en especialla Llei4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *